Mer om OICstress konceptet i praktiken

Mer arbetande text och vidareutvecklande av OICstress konceptet

O – Observera problem/symptom samtidigt som en del kan vara maskerade och som man anpassat sig till utan att man inser det. I princip ta egna upplevda/observerade symptom/problem på allvar samtidigt som man lägger fokus just på att gå vidare till ”I” och ”C”! Externa second opinion ofta (inte alltid) av värde även om man undviker att göra som andra taar om för en att man kall göra inklusive i tidningar ”så här göra man …”!

I Identifiera är inte alltid lätt, oftast svårt när det gäller verklighetens komplexa interagerande processer (biologiska, psykologiska och socio–kulturella). Fordrar vanligen ingående kunskap som man dock själv till stor del kan skaffa sig även om man inte har relevant grundutbildning. Olika experter vet ofta en hel del men inte alltid – ingen av oss gör det! Med ödmjukhet och samarbete med patienter kan vi tillsammans finna ”vägar framåt”. Egenutbildning som är optimalt relevant är ofta avgörande. (Se mer under rubriken ”patient som utbildad, aktiv resurs i sin egen rehab” på stressmedicin hemsidan – men denna flik skall flyttas hit ill denna hemsida!

C avser (a) först (engelska SEE) via utbildning även lära sig hur man praktiskt använder de verktyg som föreslås. Viktigt är att var och en, vid behov coachas till att skräddarsy sin användning av verktygen – och verkligen också genomför motiverat vad som behövs göras och (b) se (SEE) i termer av använda interaktiv biofeedback (som kan användas på olika sätt – även här skräddarsydd) liksom också för utvärdering – fortlöpande eller för-efter mätningar – IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation (en form av single case study) rekommenderar jag.  Fortlöpande utvärdering möjliggör förädling av aktiviteterna!

Klokt grupparbete kan underlätta:
Ofta är det bra att OICstress arbeta utifrån en grupp, givet var och en skräddarsyr sin version – och inte man prackas på annans lösning även om den just för en annan person fungerar väl. MEN det kan ge perspektiv. Inte följa John utan sina lugna resonerande/funderingen men också med andras feedback.

OBS arbetande text – så gärna synpunkter!

BvS 2018-04-10