Home

Välkommen till OICstress – Observe, Identify and Change Stress!

 

hälsar professor Bo von Scheele

Vår avsikt är att erbjuda verktyg och instrument för att möjliggöra för var och en att via kunskapsutveckling (vid behov), oavsett förkunskaper och formella utbildningar att finna sin väg framåt mot ökad hälsa och prestation hand i hand i en allt mer stressdominerande verklighet (som också socio–kuturellt-politiskt måste förändras genom en lugn, tillämpningsbar väl validerad politiskt-demokratiskt grundad utveckling!

Utgångspunkten är att underlätta för var och en att mer effektivt OBSERVERA stressrelaterad ohälsoutveckling, IDENTIFIERA orsaker och hur man – i första hand själv – kan förebygga/åtgärda en destruktiv utveckling i så tidigt stadium som möjligt samt C (står för FÖRSTÅ och FÖRÄNDRA samt SE);
(a) Förstå genom kunskapsutveckling inse varför ens problem/stressrelaterade sjukdom riskerar att utvecklas/utvecklats och att lära sig att tillämpa, efter kritisk egengranskning, dem
(b) Förändra
och utifrån ökad kunskap därmed också motiveras att genomföra det ofta omfattande egenarbete som erfordras!
(c) Se resultatet av sina egenaktiviteter dels (i) i form av integrerad biofeedback (se info som snarast kommer på denna hemsida) i realtid eller direkt efteråt men också dels (ii) se utvärderingar som psykofysiologisk teknologi och metodologi erbjuder. Vår cStress mätinstrument serie är speciellt anpassad så t.ex. cStress FT lätt kan användas både för integrerad biofeedback liksom olika former av utvärderingar – fortlöpande eller i termer av öre-efter mätningar. IBED – Individuell biologisk Evidensbaserad Dokumentation (en form av single case design) är också möjligt.

Kort historia: OICstress.com var tidigare hemsida för EU-ansökan MEN planeras nu få en ny inriktning – se fliken aktuellt! För verksamhetens historia se http://stressmedicin.se/om-oss/

Under planering våren 2018 – se först http://oicstress.com/aktuellt-2018/ där mer aktuell info finns!

Avsikten är också att flytta information från olika stressmedicins hemsidor, t.ex. fliken och under flikar till http://stressmedicin.se/information/ liksom http://stressmedicin.se/tjanster/ hit för att lansera stressmedicinska konceptet som utvecklats sedan 1986 i något ny skepnad och bygga direkt på vår 30-åriga arbetssätt – se patienter/klienter/kunder/intresserade som medarbetare och resurser i vår allas strävan att skapa en vettigare biopsykosocial stressmedicinsk socio-kultur inkluderande att även utveckla verktyg och instrument som de allra flesta själva kan lära sig och på ett personligt anpassat sätt (äve  det tillsammans) uppmuntras och motiveras till att av egne kraft genomföra – alltså ökad hälsa och prestation hand i hand. Vår målsättning (som vi inte är ensamma om!) vi försökt förädla sedan redan 1980-talets början! Avsikten är att ”Moderhemsidan”, www.stressmedicin.se blir mera en kommersiell hemsida för erbjudande av psykofysiologiska mätsystem!

Mer info snart här!

Nedan mycket preliminärt i nuläget men sannolik utveckling:
Vidare är nu under planering
www.healthcreaators.com avses bli en öppen blogg för att med ovan ambitioner som önskar en gemensam plattform.

www.stressmedcenter.com förändras till plattform för en intresseförening – i samverkan med www.aapb.se

www.mindbiofeedback.com med inriktning mot en praktisk psykologisk metodutveckling där beteende- och dynamiska inriktningar förenas utifrån George Kellys (1955) Personal Construct Theory. Där www.ipbm.se enbar avser formellt utbildning ungefär liknande www.bcia.se men med ett mer multifaceterat paradigm där t.ex. även den snabba utvecklingen inom marg-tarm systemen och metabolismen (speciellt mitokondriefysiologisk status och hur den kan påverkas) ingår.

www.biopsychosocialmedicine.com (www.skillsbeforepills.com flyttas ”in i” biopsychosocialmedicine.com liksom också www.culturalmedicine.se)

Lämna ett svar